ʻO ka ʻike ʻana i ka helehelena o kekahi kanaka i hoʻokae ʻia ma ka moeʻuhane